Оголошення за 2019 р

Додаток № 3 до протоколу 
Спостережної ради КС «КАСА» 
№00026 від 25.03.2019 р.
 
 
Шановні члени КС «КАСА»
 
Спостережна рада кредитної спілки «КАСА» повідомляє Вас про скликання чергових Загальних зборів членів кредитної спілки, які відбудуться «07» травня 2019 року об 10.00 годині у приміщенні великого конференц – залу  Бізнес-центру «Сонячний» за адресою: м. Одеса, вул. Сонячна, 5, поверх 2, з початком реєстрації о 09.00 годині., реєстрація з 9-00 до 10-00 години.
 
Порядок денний:
1.Про обрання президії загальних зборів та лічильної комісії.
2.Заслуховування та затвердження порядку денного.
3.Про звіт спостережної ради за 2018 рік.
4.Про звіт кредитного комітету за 2018 рік.
5.Про звіт правління за 2018 рік.
6.Про висновок ревізійної комісії за 2018 рік.
7.Про фінансову звітність за 2018 рік. 
8.Про фінансовий план (бюджет) Кредитної спілки на на 2019 рік.
9.Про обрання членів Спостережної ради.
10.Про обрання членів Ревізійної комісії.
11.Про затвердження нової редакції положення про Спостережну раду.
12.Про затвердження нової редакції положення про Правління
13.Про заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена річна фінансова звітність та звітні дані кредитної спілки за звітний період.
14.Про підписання договору оренди приміщення для розташування офісу Кредитної Спілки «КАСА» з членом Спостережної Ради Кредитної Спілки «КАСА».
15.Про затвердження проекту договору оренди.
16.Різне.
 
 
Телефон для довідок: 048 735 20 30
 
 
Свої зауваження та пропозиції до порядку денного загальних зборів Ви маєте право письмово подати до Спостережної ради кредитної спілки не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення загальних зборів.
Нагадуємо Вам, що для участі в Загальних зборах КС «КАСА» члени кредитної спілки повинні підтвердити свої повноваження, - 
  • у разі особистої участі – шляхом пред’явлення паспорту;
  • у разі участі за дорученням - шляхом пред’явлення відповідним чином посвідченого доручення та паспорту.
 
 
Додатки до запрошення:
1)письмовий річний звіт про діяльність органів  управління кредитної спілки  
2)скорочена форма фінансового звіту за 2018 р.  
 
 
Спостережна рада  КС «КАСА»
Довідки за тел. (048) 735-20-30.
 

 

Додаток № 3 до протоколу 
Спостережної ради КС «КАСА» 
№00071 від 05.07.2019 р.
 
 
Шановні члени КС «КАСА»
 
Спостережна рада кредитної спілки «КАСА» повідомляє Вас про скликання позачергових Загальних зборів членів кредитної спілки, які відбудуться «19» серпня 2019 року об 10.00 годині у приміщенні великого конференц – залу  Бізнес-центру «Сонячний» за адресою: м. Одеса, вул. Сонячна, 5, поверх 2, з початком реєстрації о 09.00 годині., реєстрація з 9-00 до 10-00 години.
 
Порядок денний:
 
1.Про обрання президії загальних зборів та лічильної комісії.
2.Заслуховування та затвердження порядку денного.
3.Про зміну юридичної адреси Кредитної спілки «КАСА».
4.Про затвердження статуту у новій редакції.
5.Про підписання договору оренди приміщення для розташування офісу Кредитної Спілки «КАСА» з членом Спостережної Ради Кредитної Спілки «КАСА».
6.Про затвердження проекту договору оренди.
7.Різне.
 
 
Телефон для довідок: 048 735 20 30
 
 
Свої зауваження та пропозиції до порядку денного загальних зборів Ви маєте право письмово подати до Спостережної ради кредитної спілки не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення загальних зборів.
Нагадуємо Вам, що для участі в Загальних зборах КС «КАСА» члени кредитної спілки повинні підтвердити свої повноваження, - 
  • у разі особистої участі – шляхом пред’явлення паспорту;
  • у разі участі за дорученням - шляхом пред’явлення відповідним чином посвідченого доручення та паспорту.
 
 
Спостережна рада  КС «КАСА»
Довідки за тел. (048) 735-20-30.