Оголошення за 2020 р

«22» червня 2020 року

 

Шановні члени КС «КАСА»

 

Наступним повідомляємо Вас, що «22» червня 2020 р. Загальними зборами кредитної спілки «КАСА» (протокол загальних зборів № 1) було прийняте рішення:

 «в період з вересня 2020 року (включно) для всіх членів Кредитної спілки ввести додаткові обов’язкові пайові внески членів Кредитної спілки «КАСА» із щомісячною сплатою у розмірі 10 (десять) гривень 00 копійок. Встановити наступний порядок оплати додаткового обов’язкового пайового внеску із щомісячною сплатою: не пізніше кожного 5 го числа після закінчення місяцю.»

 

Телефон для довідок: 048 735 11 18


 

Додаток № 3 до протоколу 
Спостережної ради КС «КАСА» 
№35 від 14.05.2020 р.
 
 
Шановні члени КС «КАСА»
 
Спостережна рада кредитної спілки «КАСА» повідомляє Вас про скликання чергових Загальних зборів членів кредитної спілки, які відбудуться «22» червня 2020 року об 10.00 годині у приміщенні великого конференц – залу  Бізнес-центру «Сонячний» за адресою: м. Одеса, вул. Сонячна, 5, поверх 2, з початком реєстрації о 09.00 годині., реєстрація з 9-00 до 10-00 години.
 
Порядок денний:
1.Про обрання президії загальних зборів та лічильної комісії.
2.Заслуховування та затвердження порядку денного.
3.Про звіт спостережної ради за 2019 рік.
4.Про звіт кредитного комітету за 2019 рік.
5.Про звіт правління за 2019 рік.
6.Про висновок ревізійної комісії за 2019 рік.
7.Про фінансову звітність за 2019 рік. 
8.Про фінансовий план (бюджет) Кредитної спілки на 2020 рік.
9.Про заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена річна фінансова звітність та звітні дані кредитної спілки за звітний період.
10.Щодо особливостей покриття збитків кредитної спілки протягом 2020 року 
11.Різне.
 
Телефон для довідок: 048 735 20 30
 
Окрім того, повідомляємо Вас, під час проведення Загальних зборів членів Кредитної спілки, необхідно дотримуватись рекомендацій щодо виконання протиепідемічних заходів на період карантину у зв’язку з поширенням корона вірусної хвороби COVID-19, а саме:
1. входити до приміщення, де проводяться загальні збори тільки в респіраторі або захисній масці, у тому числі виготовленій самостійно;
2. на вході до приміщення обробити руки спиртовмісним антисептиком; мити руки з рідким милом та обробляти їх спиртовмісним антисептиком не рідше ніж раз на три години та після відвідування громадських місць, використання туалету;
3. під час проведення загальних зборів дотримуватись дистанції між членами не менше ніж 1,5 метри;
4.утримуватись від контактів з особами, що мають симптоми респіраторних захворювань – кашель, лихоманка, ломота в тілі тощо;
 
Свої зауваження та пропозиції до порядку денного загальних зборів Ви маєте право письмово подати до Спостережної ради кредитної спілки не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення загальних зборів.
Нагадуємо Вам, що для участі в Загальних зборах КС «КАСА» члени кредитної спілки повинні підтвердити свої повноваження, - 
  • у разі особистої участі – шляхом пред’явлення паспорту, або документу, що його замінює;
  • у разі участі за довіреністю/дорученням - шляхом пред’явлення відповідним чином посвідченої довіреності/доручення та паспорту.
 
 
Додатки до запрошення:
1)письмовий річний звіт про діяльність органів  управління кредитної спілки  
2)скорочена форма фінансового звіту за 2019 р.  
 
 
Спостережна рада  КС «КАСА»
Довідки за тел. (048) 735-20-30.