Оголошення за 2021 р

О Г О Л О Ш Е Н Н Я
(П О В І Д О М Л Е Н Н Я)

 

            Кредитна спілка «КАСА» код ЄДРПОУ 39331106 (65048, Одеська обл., м. Одеса,  вулиця Троїцька, будинок 33, корпус А, приміщення 404) повідомляє, що на позачергових загальних зборах членів кредитної спілки, що відбулися 20 вересня 2021 року, прийняте рішення про подання до Національного банку України заяви про виключення кредитної спілки «КАСА» (інформації про кредитну спілку «КАСА») з Державного реєстру фінансових установ.

Телефон для довідок: 048 735 2030

 

 

Голова Правління

Кредитної спілки «КАСА»            ____________________                           Павленко О. О.


 

О Г О Л О Ш Е Н Н Я
(П О В І Д О М Л Е Н Н Я)

 

            Кредитна спілка «КАСА» код ЄДРПОУ 39331106 (65048, Одеська обл., м. Одеса,  вулиця Троїцька, будинок 33, корпус А, приміщення 404) повідомляє, що на позачергових загальних зборах членів кредитної спілки, що відбулися 20 вересня 2021 року, прийнято рішення припинити провадження господарської діяльності, яка здійснювалася відповідно до ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту, виданої Нацкомфінпослуг (Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг) «07» березня 2017 року розпорядженням № 517 і звернутися до Національного банку України з проханням її  анулювати.

Телефон для довідок: 048 735 2030

 

Голова Правління

Кредитної спілки «КАСА»            ____________________                           Павленко О. О.


 

Додаток № 3 до протоколу 
Спостережної ради КС «КАСА» 
№18 від 20.04.2021 р.
 
 
Шановні члени КС «КАСА»
 
Спостережна рада кредитної спілки «КАСА» повідомляє Вас про скликання чергових Загальних зборів членів кредитної спілки, які відбудуться «31» травня 2021 року об 10.00 годині у приміщенні великого конференц – залу  Бізнес-центру «Сонячний» за адресою: м. Одеса, вул. Сонячна, 5, поверх 2, з початком реєстрації о 09.00 годині., реєстрація з 9-00 до 10-00 години.
 
Порядок денний:
1.Про обрання президії загальних зборів та лічильної комісії.
2.Заслуховування та затвердження порядку денного.
3.Про звіт спостережної ради за 2020 рік.
4.Про звіт кредитного комітету за 2020 рік.
5.Про звіт правління за 2020 рік.
6.Про звіт та висновок ревізійної комісії за 2020 рік.
7.Про фінансову звітність за 2020 рік. 
8.Про фінансовий план (бюджет) Кредитної спілки на 2021 рік.
9.Про заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена річна фінансова звітність та звітні дані кредитної спілки за звітний період.
10.Щодо особливостей покриття збитків кредитної спілки протягом 2021 року.
11.Про обрання членів Спостережної ради.
12.Про обрання членів Ревізійної комісії.
13.Про затвердження нової редакції положення про Спостережну раду.
14.Про заслуховування звіту спостережної ради про виконання членами Кредитної спілки графіку сплати додаткових обов’язкових пайових внесків із щомісячною сплатою.
15.Щодо  скасування додаткових обов'язкових пайових внесків членів КС з щомісячною сплатою.
16.Різне.
 
Телефон для довідок: 048 735 20 30
 
Окрім того, повідомляємо Вас, під час проведення Загальних зборів членів Кредитної спілки, необхідно дотримуватись рекомендацій щодо виконання протиепідемічних заходів на період карантину у зв’язку з поширенням корона вірусної хвороби COVID-19, а саме:
1. входити до приміщення, де проводяться загальні збори тільки в респіраторі або захисній масці, у тому числі виготовленій самостійно;
2. на вході до приміщення обробити руки спиртовмісним антисептиком; мити руки з рідким милом та обробляти їх спиртовмісним антисептиком не рідше ніж раз на три години та після відвідування громадських місць, використання туалету;
3. під час проведення загальних зборів дотримуватись дистанції між членами не менше ніж 1,5 метри;
4.утримуватись від контактів з особами, що мають симптоми респіраторних захворювань – кашель, лихоманка, ломота в тілі тощо;
 
Свої зауваження та пропозиції до порядку денного загальних зборів Ви маєте право письмово подати до Спостережної ради кредитної спілки не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення загальних зборів.
Нагадуємо Вам, що для участі в Загальних зборах КС «КАСА» члени кредитної спілки повинні підтвердити свої повноваження, - 
 • у разі особистої участі – шляхом пред’явлення паспорту, або документу, що його замінює;
 • у разі участі за довіреністю/дорученням - шляхом пред’явлення відповідним чином посвідченої довіреності/доручення та паспорту.
 
Додатки до запрошення:
1)письмовий річний звіт про діяльність органів  управління кредитної спілки  
2)скорочена форма фінансового звіту за 2020 р.  
 
 
Спостережна рада  КС «КАСА»
Довідки за тел. (048) 735-20-30.

 

Додаток № 3 до протоколу

Спостережної ради КС «КАСА»

№000000000036  від 10.08.2021 р.

 

Шановні члени КС «КАСА»

 

Спостережна рада кредитної спілки «КАСА» (м. Одеса, вул. Троїцька, буд. 33, корп. А, приміщення № 404, ЄДРПОУ 39331106) повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів членів кредитної спілки, які відбудуться «20» вересня 2021 року за адресою:

м. Одеса, вул. Сонячна, 5, Бізнес-центр «Сонячний», поверх 2, приміщення великого конференц – залу.

Реєстрації учасників з 09.00 години.

Початок зборів о 10.00 годині.

 

Порядок денний:

 1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів та надання їм повноважень на підписання протоколу. Про обрання лічильної комісії.
 2. Заслуховування та затвердження порядку денного.
 3. Про подання заяви до Національного банку України про анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме:  на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.
 4. Про виключення кредитної спілки «КАСА» з Державного реєстру фінансових установ.
 5. Про припинення кредитної спілки «КАСА» (припинення діяльності кредитної спілки) як юридичної особи шляхом ліквідації.
 6. Про призначення комісії з припинення юридичної особи (ліквідаційної комісії), її голови та місця знаходження .
 7. Про порядок та строки заявлення кредиторами своїх вимог.
 8. Різне.

 

Окрім того, повідомляємо Вас, під час проведення Загальних зборів членів Кредитної спілки, необхідно дотримуватись рекомендацій щодо виконання протиепідемічних заходів на період карантину у зв’язку з поширенням корона вірусної хвороби COVID-19, а саме:

1. входити до приміщення, де проводяться загальні збори тільки в респіраторі або захисній масці, у тому числі виготовленій самостійно;

2. на вході до приміщення обробити руки спиртовмісним антисептиком; мити руки з рідким милом та обробляти їх спиртовмісним антисептиком не рідше ніж раз на три години та після відвідування громадських місць, використання туалету;

3. під час проведення загальних зборів дотримуватись дистанції між членами не менше ніж 1,5 метри;

4.утримуватись від контактів з особами, що мають симптоми респіраторних захворювань – кашель, лихоманка, ломота в тілі тощо;

 

Свої зауваження та пропозиції до порядку денного загальних зборів Ви маєте право письмово подати до Спостережної ради кредитної спілки не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення загальних зборів.

Для участі в Загальних зборах КС «КАСА» члени кредитної спілки повинні підтвердити свої повноваження, -

 • у разі особистої присутності – шляхом пред’явлення паспорту чи іншого документу, що посвідчує особу;
 • у разі представлення за довіреністю - шляхом пред’явлення паспорту чи іншого документу, що посвідчує особу, а також довіреності, оформленої відповідного до вимог законодавства України.

 

Спостережна рада  КС «КАСА»

Довідки за тел. (048) 735-20-30.